Терміни

 

EXW- EX WORKS ФРАНКО ЗАВОД (… назва місця)

 

Термін «Франко завод» означає, що продавець вважається таким, який виконав свої обов’язки з постачання, коли він надав товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві або в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також митне очищення товару для експорту.

Цей термін покладає таким чином мінімальні обов’язки на продавця, і покупець повинен нести всі витрати та ризики у зв’язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Однак, якщо сторони бажають, щоби продавець узяв на себе обов’язок щодо завантаження товару на місці відправлення та ніс усі ризики та витрати за таке відвантаження, то це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

Цей термін не може застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо або опосередковано експортні формальності. У цьому випадку має використовуватися термін FCA, за умови, що продавець погодиться нести витрати та ризики за відвантаження товару.

 

FCA — FREE CARRIER ФРАНКО ПЕРЕВІЗНИК (… назва місця)

 

Термін «Франко перевізник» означає, що продавець доставить товар, що пройшов митне очищення, вказаному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця поставки вплине на зобов’язання щодо завантаження та розвантаження товару на цьому місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару не несе відповідальності.

Цей термін, може, бути використаний для перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення (мультимодальні).

Під словом «Перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов’язується здійснити або забезпечити перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським та внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

Якщо покупець довіряє іншій особі, яка не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається таким, що виконав свої обов’язки з поставки товару з моменту передачі його цій особі.

 

FAS — FREE ALONGSIDE SHIP

ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТА СУДНА

(… назва порту відвантаження)

 

Термін «Франко вздовж борту судна» означає, що продавець виконав поставку, коли товар розміщений вздовж борту судна на причалі або на ліхтерах у вказаному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати та ризики втрати чи пошкодження товару має нести покупець. За умовами терміну FAS на продавця покладається обов’язок щодо митного очищення товару для експорту.

ЦИМ ДАНЕ ВИДАННЯ ВІДМІНЮЄТЬСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ІНКОТЕРМС, В ЯКИХ ОБОВ’ЯЗОК ЗА МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ПОКЛАДАЛАСЯ НА ПОКУПЦЯ.

Однак, якщо сторони бажають, щоби покупець узяв на себе обов’язки щодо митного очищення товару для експорту, то це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

 

FOB — FREE ON BOARD ФРАНКО БОРТ (… назва порту відвантаження)

 

Термін «Франко борт» означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати та ризики втрати чи пошкодження товару має нести покупець. За умовами терміну FOB на продавця покладається обов’язок щодо митного очищення товару для експорту. Цей термін, може, застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають наміру поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

 

CFR — COST AND FREIGHT

ВАРТІСТЬ І ФРАХТ

(… назва порту призначення)

 

Термін «Вартість та фрахт» означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження.

Продавець зобов’язаний сплатити витрати та фрахт, необхідні для доставки товару в названий порт призначення, ОДНАК, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять від продавця до покупця.

За умовами терміну CFR на продавця покладається обов’язок щодо митного очищення товару для експорту. Цей термін, може, застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають наміру поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін СРТ.

 

CIF — COST, INSURANCE AND FREIGHT

ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ І ФРАХТ

(… назва порту призначення)

 

Термін «Вартість, страхування та фрахт» означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов’язаний сплатити витрати та фрахт, необхідні для доставки товару до зазначеного порту призначення, АЛЕ ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять від продавця на покупця. Однак за умовами терміну CIF на продавця покладається також обов’язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати та пошкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов’язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що згідно з умовами терміну CIF від продавця потрібне забезпечення страхування, лише з мінімальним покриттям. За умовами терміну CIF на продавця покладається обов’язок щодо митного очищення товару для експорту.

Цей термін, може, застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають наміру поставити товар через поручні судна, треба застосовувати термін СІР.

 

DES — DELIVERED EX SHIP

ПОСТАВКА ІЗ СУДНА

(… назва порту призначення)

 

Термін «Поставка із судна» означає, що продавець виконав постачання, коли він надав товар, що не пройшов митне очищення для імпорту, у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення.

Продавець мусить нести всі витрати та ризики щодо доставки товару до названого порту призначення до моменту його розвантаження. Якщо сторони бажають, щоби продавець узяв на себе витрати та ризики по розвантаженню товару, слід застосовувати термін DEQ.

Цей термін, може, застосовуватися тільки при перевезенні морським або внутрішнім водним транспортом або змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на судні.

 

CPT — CARRIAGE PAID ТО

ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО

(… назва місця призначення)

 

Термін «Фрахт/перевезення оплачено до» означає, що продавець доставить товар названому ним перевізнику. Крім того, продавець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець перебирає всі ризики втрати чи пошкодження товару, як та інші витрати після передачі товару перевізнику.

Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самостійно або організувати перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським та внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. У разі здійснення перевезення до узгодженого пункту призначення кількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого з них.

За умовами терміну СРТ на продавця покладається обов’язок щодо митного очищення товару для експорту. Цей термін, може, застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

 

CIP — CARRIAGE AND INSURANCE PAID ТО

ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ І СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО

(… назва місця призначення)

 

Термін «Фрахт/перевезення оплачено до» означає, що продавець доставить товар названому ним перевізнику. Крім того, продавець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики та будь-які додаткові витрати з доставки товару в такий спосіб. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов’язок щодо забезпечення страхування від ризиків втрати та пошкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування та сплачує страхові внески. Покупець мусить брати до уваги, що згідно з умовами терміну CIP від ​​продавця потрібне забезпечення страхування з мінімальним покриттям.

Якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів щодо укладання додаткового страхування.

Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самостійно або організувати перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським та внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. У разі здійснення перевезення до пункту призначення кількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару під опікою першого перевізника. За умовами терміну CIP на продавця покладається обов’язок щодо митного очищення товару для експорту.

Цей термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

 

DAF — DELIVERED AT FRONTIER

ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ

(… назва місця поставки)

 

Термін «Поставка до кордону» означає, що продавець виконав постачання, коли він надав нерозвантажений товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для імпорту на транспортному засобі, що прибув у розпорядження покупця в названому пункті або місці на кордоні до надходження товару на митний кордон певної держави. Під терміном «кордон» розуміється будь-який кордон, включно кордон країни експорту. Тому, дуже важливим є точне визначення кордону шляхом вказівки конкретного пункту або місця.

Однак, якщо сторони бажають, щоби продавець узяв на себе обов’язки щодо розвантаження товару з транспортного засобу, що прибув, і ніс усі ризики та витрати за таке розвантаження, то це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

Цей термін, може, застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, коли товар поставляється до сухопутного кордону.

Якщо постачання відбуватися в порту призначення, на борту судна або на пристані, варто застосовувати терміни DES або DEQ.

 

DEQ — DELIVERED EX QUAY

ПОСТАВКА З ПРИСТАНІ

(… назва порту призначення)

 

Термін «Постачання з пристані» означає, що продавець виконав свої обов’язки з постачання, коли товар, який не пройшов митне очищення для імпорту, надано в розпорядження покупця на пристані в названому порту призначення. Продавець зобов’язаний нести всі витрати та ризики, пов’язані з транспортуванням та вивантаженням товару на пристань. Термін DEQ покладає на покупця обов’язок митного очищення для імпорту товару, а також сплату податків, мит та інших зборів при імпорті.

Однак, якщо сторони бажають, щоби продавець узяв на себе всі або частину витрат на імпорт товару, це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

Цей термін, може, застосовуватися тільки при перевезенні морським чи внутрішнім водним транспортом або в змішаних перевезеннях, коли товар вивантажується із судна на пристань у порту призначення. Однак, якщо сторони бажають включити в обов’язки продавця ризики та витрати, пов’язані з переміщенням товару з пристані в інше місце (склад, термінал тощо) у порту або за межами порту, повинні бути використані терміни DDU та DDP.

 

DDU — DELIVERED DUTYUNPAID

ПОСТАЧАННЯ БЕЗ ОПЛАТИ МИТА

(… назва місця призначення)

 

Термін «Постачання без оплати мита» означає, що продавець надасть не пройшовши митне очищення й нерозвантажений із транспортного засобу товар, що прибув, у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов’язаний нести всі витрати та ризики, пов’язані з транспортуванням товару до цього місця, за винятком (якщо це потрібно) будь-яких зборів, що збираються для імпорту в країні призначення (під словом «збори» тут мається на увазі відповідальність та ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, мит, податків та інших зборів). Відповідальність за такі збори має нести покупець, як і за інші витрати та ризики, що виникли у зв’язку з тим, що він не зміг вчасно пройти митне очищення для імпорту.

Однак, якщо сторони бажають, щоби продавець узяв на себе ризики та витрати на митне очищення, так само як і частину витрат на імпорт товару, то це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

Відповідальність, ризики та витрати за розвантаження та перевантаження товару залежать від того, під чиїм контролем знаходиться обране місце поставки.

Цей термін, може, застосовуватися незалежно від виду транспорту, але коли постачання здійснюється на борту судна чи пристані в порту призначення, треба застосовувати терміни DES чи DEQ.

 

DDP — DELIVERED DUTY PAID

ПОСТАВКА З ОПЛАТОЮ МИТА

(… назва місця призначення)

 

Термін «Постачання з оплатою мита» означає, що продавець надасть товар, що пройшов митне очищення і нерозвантажений із прибувшого транспортного засобу в розпорядження покупця у вказаному місці призначення. Продавець зобов’язаний нести всі витрати та ризики, пов’язані з транспортуванням товару, включно (де це потрібно) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом «збори» тут мається на увазі відповідальність та ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних мит, податків та інших зборів).

У той час, як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов’язки, термін DDP передбачає максимальні обов’язки продавця.

Цей термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи опосередковано не може забезпечити отримання імпортної ліцензії.

Якщо сторони погодилися про виключення із зобов’язань продавця деяких із витрат, що підлягають сплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість — ПДВ), це має бути чітко визначено в контракті купівлі-продажу.

Якщо сторони бажають, щоби покупець узяв на себе всі ризики та витрати на імпорт товару, слід застосовувати термін DDU. Цей термін, може, застосовуватися незалежно від виду транспорту, але коли поставка здійснюється на борту судна або на пристані в порту призначення, треба застосовувати терміни DES або DEQ.